MuleSoft Anypoint Platform

Eén platform om apps, data en devices met elkaar te verbinden.

Het Anypoint Platform is een op Java gebaseerde integratieplatform, waarmee applicaties snel te integreren zijn. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat het verschillende applicaties met elkaar laat communiceren, door te fungeren als een centraal transportsysteem van data. Hierbij biedt het ESB functionaliteit en het werkt hierbij onafhankelijk van de verschillende technologieën die de bronsystemen gebruiken, zoals JMS, web services, JDBC, HTTP, etc. Het Anypoint Platform is een Stage Event Driven Architecture (SEDA). Hierdoor kan naast een ESB patroon te hanteren voor de implementatie ook gekozen worden voor andere patronen, zoals microservices, API's en batch processen.


 

Waarom het Anypoint Platform?
Er zijn momenteel verschillende commerciële ESB oplossingen op de markt. Veel van deze bieden echter beperkte functionaliteit of zijn gebouwd op een bestaande applicatieserver of messaging server, waardoor een vendor lock-in ontstaat. MuleSoft is vendor-neutraal, dus verschillende applicaties van verschillende leveranciers kunnen aangesloten worden.

Het Anypoint Platform biedt vele voordelen ten opzichte van haar concurrenten, waaronder:
 • Het platform is light-weight, maar wel zeer schaalbaar. U kunt snel en klein beginnen en mogelijk meerdere toepassingen later aansluiten.
 • Ondersteuning voor gangbare transportmechanismen, protocollen en formaten (zoals SOAP, REST, JMS, XML, JSON, etc.) zijn out-of-the box aanwezig. 
 • Berichten mogen van elk formaat zijn: van SOAP tot binaire bestanden. Het Anypoint Platform ondersteunt daarnaast zowel real-time als batch messaging patronen.
 • Wijzigingen kunnen met een minimale impact gerealiseerd worden. Het Anypoint Platform faciliteert in Service Oriented Architectures (SOA) met onderliggende concepten, zoals loosely-coupled en hergebruik van services en API's.
 • Het Anypoint Platform biedt zowel een oplossing voor een ESB- als een API-Managementscenario's.
 • Het Anypoint Platform biedt biedt een centrale en intuïtieve web-based management console voor beheer. Hierbij biedt het uitgebreide functionaliteiten zoals alerting, subscription, het in detail analyseren van berichten, role-based toegang en een customizable operationeel dashboard.
 • Het integratieplatform faciliteert in hybride integratiescenario's, waarbij lokale systemen (bijvoorbeeld legacy systemen) geïntegreerd worden met cloud oplossingen.
 • Enterprise level security door encryptiemogelijkheden en ondersteuning voor security standaarden zoals SAML, OAuth en WS-Security;
 • Voorzieningen voor integratie met – en het bieden van services aan devices zijn aanwezig binnen het Anypoint Platform. Naast de Internet of Things biedt het ondersteuning voor ontwikkelingen zoals Big Data, Cloud en Mobility.
 • Hoge beschikbaarheid tot 99.99% kan met Anypoint Platform gerealiseerd en gegarandeerd worden.

Het Anypoint Platform wordt in 54 landen door een ruim aantal organisaties gebruikt en heeft daarmee een bewezen foot-print. 

Anypoint Connectoren en Templates
connector.pngHet Anypoint Platform biedt standaardconnectoren naar veel gebruikte applicaties (onder andere SAP, IBM AS400, HL7, Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, etc.). Hierdoor wordt de time-to market van nieuwe toepassingen en initiatieven sterk gereduceerd en verhoogt het zo de productiviteit van projecten.

De HL7 connector ondersteunt HL7 compliant berichten, waarbij integratie binnen 
bedrijfskritische klinische en niet-klinische omgevingen leidt tot betere patiëntinformatie en lagere operationele kosten. De .NET connector van MuleSoft faciliteert in integratiescenario's met Microsoft applicaties en in voornamelijk Microsoft georienteerde applicatielandschappen. Datacon heeft ervaring met het introduceren van het Anypoint Platform binnen dit soort IT landschappen.

Daarnaast kunnen Anypoint (API) templates gebruikt worden voor de veelvoorkomende integratiescenario’s, bijvoorbeeld real-time synchronisatie van een Salesforce opportunity naar SAP.


Licenties, Beheer, Training & On-boarding

Datacon is gecertificeerd MuleSoft partner en kan bedrijven en organisaties volledig ondersteunen in al hun behoeften op het gebied van het MuleSoft Anypoint Platform.

Licenties
Datacon kan uw organisatie voorzien in MuleSoft licenties. Hierbij wordt er een advies gegeven over de af te nemen licenties op basis van ondere andere de gewenste O(T)AP-straat, de verwachte load en mogelijke wensen voor High Availablity (HA).

Beheer
Datacon kan uw MuleSoft Anypoint Platform implementatie beheren. Hierbij wordt er beheer geleverd op ieder onderdeel van het platform: de gerealiseerde ESB, het integration Platform as a Service (iPaaS), API Management en de beheermodule. Datacon biedt zowel support tijdens office hours als 24/7.
Onderdeel van het beheer is ook het advies in, ondersteuning en/of uitvoeren naar nieuwe versies van het product en het actief informeren over de MuleSoft roadmap.


Trainingen
Datacon beschikt over gecertificeerde MuleSoft-trainers, die officiële trainingen (van onderdelen van) het Anypoint Platform geven. Wij bieden klassikale cursussen 
voor uw team bij u of bij ons op locatie. Naast groepstrainingen zijn ook individuele één-op-één trainingen mogelijk. 

On-boarding
Indien uw eigen ontwikkelafdeling gebruik wil gaan maken van MuleSoft-technologie dan kan Datacon hierin ondersteunen. Hierbij ontwikkelt uw team de benodigde expertise op het gebied van het MuleSoft Anypoint platform.

Het on-boarden kan onder andere bestaan uit:

 • Het gezamenlijk ontwerpen, brainstormen en vaststellen van een Project Start Architectuur (PSA).
 • Advies, ondersteuning en/of realisatie van de gewenste infrastructuur - OT(A)P - op basis van onder andere high availability en/of high performance criteria.
 • Het gezamenlijk ontwikkelen van een Proof of Concept (PoC) van één of meerdere services en/of API's en op basis van diverse, gewenste acceptatiecriteria.
 • Ondersteuning bij de installatie van de gewenste onderdelen van het Anypoint Platform op uw infrastructuur of de inrichting hiervan in de cloud.
 • Officiële MuleSoft-trainingen en/of hands-on trainingen op basis van en gedurende de PoC.
 • Periodieke reviews en advies, nadat de eerste verbindingen zijn gerealiseerd.
 • Het delen van 'best practices', zodat u optimaal gebruik maakt van de MuleSoft technologie.
Datacon biedt trainingen en on-boarding aan op basis van de (specifieke) klantvraag. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op naar de mogelijkheden.

CloudHub

Het is mogelijk om het MuleSoft integratieplatform, de beheermodule en/of het API Management platform op een lokale infrastructuur te hosten of bijvoorbeeld op een private Infrastructure as a Service (IaaS) infrastructuur. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van CloudHub, het integration Platform as a Service (iPaas) van MuleSoft, waarbij het als dienst uit de cloud wordt afgenomen.
Hiermee kan tevens worden voorzien in hybride integratiescenario's, waarbij bijvoorbeeld API Management zich binnen de cloud bevindt en de ESB functionaliteit zich op een on-premise infrastructuur bevindt.

API Management

Het Anypoint Platform biedt uitgebreide ondersteuning voor API's door middel van een webbased API Management platform. Met dit platform kunt u snel en effectief informatie en diensten ontsluiten via API's. Hierbij wordt de gehele life cycle van API's ondersteund (van design tot in productiename) en is het gebaseerd op een model van 'self service' voor het aansluiten van externe partijen en re-use van (bestaande) API's.

De API Designer binnen dit platform levert een set aan tools, waarbij ontwikkelaars snel RESTful API’s kunnen leveren. Hierbij wordt de API gegenereerd op basis van een simpele specificatie en kan deze tevens online direct getest worden, waarbij dus parallel gespecificeerd, gebouwd en getest wordt of de API aan de behoefte voldoet. Hierbij wordt voorzien in een zeer efficiente implementatie-aanpak. 

Binnen de API Portal worden de API's ter beschikking gesteld aan derden. Dit kan zowel publiekelijk als op aanvraag. Voor elke API wordt uitgebreide documentatie gegenereerd en online beschikbaar gesteld, waardoor andere partijen, organisaties, portalen of apps zich snel en voornamelijk zelfstandig kunnen aansluiten op de API.

Inzage in real-time performance, zoals uptime, traffic en responsetijden, wordt gegeven met API Analytics. API-Platform.jpgOok kunnen trends geanalyseerd worden met behulp van diverse metrics.


Met de API Manager beheert u toegang tot de API's, de gebruikers en kunt u de toegestane traffic instellen. Daarnaast kunt u hier SLA's aanmaken en beheren op basis van verdienmodellen voor uw geleverde informatie en/of diensten. API Manager biedt daarnaast diverse policies out-of-the-box zoals IP blacklist/whitelist, Cross-Origine Resource Sharing (CORS), JSON Threat Protection en tevens op basis van security, zoals OAuth 2.0 en LDAP.