Online metered billing

Facturatie op basis van verbruik
Facturatie op basis van gemeten verbruik is de toekomst in het aanbieden van diensten in abonnementsvorm. Met het product Telbase biedt Datacon hiervoor de kant-en-klare online billing & collections applicatie, die factureert op basis van verbruik.

Verbruikrecords bevatten gegevens die het gebruik, zoals minuten, megabytes, eenheden, etc. weerspiegelen. De onderliggende prijsplannen (‘rate plans’) vormen de basis voor facturatie en kunt u zelf online snel en gemakkelijk beheren. Daarnaast kunt u uitgebreide kortingsmodellen naar individu, groep en/of bedrijf toepassen.

Bij het genereren van de facturen kunt u zelf door middel van rapportages en steekproeven controleren of het voldoet aan de verwachtingen (bijvoorbeeld de omzet van een voorafgaande periode). Vervolgens worden de rekeningen gegenereerd als HTML en/of PDF en verstrekt aan uw klanten. Daarnaast zijn er standaardconnectoren aanwezig om een gedrukte factuur op papier (‘paper bill’) naar uw klant te sturen.

De online billing & collection oplossing van Datacon heeft standaardkoppelingen met de meest gebruikte financiële pakketten in Nederland en België, zoals Exact (Globe en Financials), Navision, AFAS en Accountview. Hierbij kunnen facturen opgesplitst worden in configureerbare grootboekrekeningen.

De voordelen van online billing & collection:

  • Meer flexibiliteit. Door het direct kunnen aanpassen van uw prijsmodel kunt u meteen inspelen op veranderingen en kansen in de markt.
  • Verlaging van kosten. De kosten van online billing zijn aanmerkelijk lager dan facturatie met een traditioneel software systeem. Daarnaast heeft u geen kosten voor print, porto en papier.
  • Verbeterde cashflow. Papieren facturen worden afgedrukt en vervolgens verzonden met de post. Een digitale factuur wordt gegenereerd en kan direct digitaal naar uw klant worden verzonden, waarbij betalingen sneller plaatsvinden.
  • Verbeterde klanttevredenheid. Electronische facturen kunnen aangeboden, geraadpleegd en betaald worden via online self service. Het gemak waarmee klanten facturen kunnen raadplegen en betalen verhoogt de klanttevredenheid.