Onze visie

De juiste inzet van (cloud)technologie speelt een essentiële rol bij de totstandkoming van duurzame klantrelaties.
Klanten verwachten transparantie, klantgerichtheid, duidelijke toegevoegde waarde, kennis van zaken en beslissen steeds vaker op vertrouwen en authenticiteit. Alleen door klanten op het juiste tijdstip, via het juiste medium de juiste informatie te verschaffen en de juiste tools aan te reiken kan een duurzame klantrelatie worden opgebouwd.

Door de toename van data en applicaties en de versnippering ervan door Software as a Service (SaaS) wordt het echter steeds complexer om aan deze behoefte te voldoen. Cloudtechnologiëen bieden hiervoor de oplossing, omdat hiermee snel, gemakkelijk en real-time informatie kan worden ontsloten en klantprocessen kunnen worden geoptimaliseerd.

Datacon voorziet in deze behoefte door het leveren van applicatie-integratie en portals.